| Abubakr Islamic Center of WA
Events At Masjid
Welcome : Sh.Mohamed Idris Ahmed in Seattle, WA .

Welcome : Sh.Mohamed Idris Ahmed in Seattle, WA .

CASHARKA 11 AAD Kitaabka Cusub ee شرح الأصول من علم الأصول-الشرح ee uu Bilaabay Sheikh Axmed-Nuur (Halkan Ka Dhageyso).

CASHARKA 11 AAD Kitaabka Cusub ee شرح الأصول من علم الأصول-الشرح ee uu Bilaabay Sheikh Axmed-Nuur (Halkan Ka Dhageyso).

Kitaabka Cusub ee شرح الأصول من علم الأصول-الشرح ee uu Bilaabay Sheikh Axmed-Nuur (Halkan Ka Dhageyso). Kitaabka Cusub ee uu Bilaabay Sheikh…

Kitaabka Cusub ee شرح الأصول من علم الأصول-الشرح ee uu Bilaabay Sheikh Axmed-Nuur (Halkan Ka Dhageyso).

Kitaabka Cusub ee شرح الأصول من علم الأصول-الشرح ee uu Bilaabay Sheikh Axmed-Nuur (Halkan Ka Dhageyso).

Kitaabka Cusub ee شرح الأصول من علم الأصول-الشرح ee uu Bilaabay Sheikh Axmed-Nuur (Halkan Ka Dhageyso). Kitaabka Cusub ee uu Bilaabay Sheikh…

Al-Qur'an:

[Al-Baqarah:277]

[Al-Baqarah:277]

Those who believe and do good deeds, establish regular Salah, and give regular charity will have their reward…

Hadith:

best of your deeds

best of your deeds

The best of your deeds is performing Salah at the prescribed times. [Bukhari & Muslim]The most burdensome prayers…